Masz pytania?

+48 609 765 749

biuro@smartbonus.pl

 

 

w dni robocze od 9:00 - 17:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Smart-Up Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) ul. Jana Pawła II 27.
 2. Smart-Up Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie dane osobowe dotyczące: imion i nazwisk, numeru telefonu oraz adresu mailowego.
  Państwa Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu:
  1. dokonania rezerwacji i realizacji zamówienia i są przekazywane bezpośrednio do wybranego przez Państwa hotelu partnerskiego Smart-Up Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji usługi;
  2. potwierdzenia danych osobowych w hotelu partnerskim Smart-Up Sp. z o.o., poinformowania o ewentualnych zmianach oraz w przypadku konieczności weryfikacji jakość wykonanej usługi przez hotel partnerski Smart-Up Sp. z o.o.
  3. dopełnienia umowy cywilno- prawnej tzn. wystawienia dokumentu sprzedaży- FV jeżeli została taka opcja zaznaczona w formularzu rezerwacyjnym;
  4. stworzenia zestawień dotyczących rozliczeń między partnerami.
 3. Państwa dane są zbierane i zapamiętywane w formie elektronicznej przez Smart-Up Sp. z o.o. podczas procesu rezerwacji i zakupu Pakietów Smart, oraz drukowane w wersji papierowej.
 4. Smart-Up Sp. z o.o. nie przetwarza danych wrażliwych.
 5. Smart-Up Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez akceptację polityki prywatności zawartej na stronie smartbonus.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez Smart-Up Sp. z o.o. usług. Ewentualną konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Smart-Up Sp. z o.o. skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez Smart-Up Sp. z o.o.  usług rezerwacyjnych. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 miesięcy po zrealizowaniu usługi w celu dokonania końcowego rozliczenia z hotelem partnerskim Smart-Up Sp. z o.o. lub w razie reklamacji do czasu jej końcowego rozpatrzenia. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – zniszczone.
 9. Wszystkie posiadane przez Smart-Up Sp. z o.o. dane osobowe są zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używane są metody kryptograficzne lub hasła dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 10.  Informujemy, iż posiadają Państwo w każdym momencie prawo dostępu do treści swoich danych oraz mają Państwo prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed realizacją umowy, żądanie usunięcia danych skutkować będzie wcześniejszym rozwiązaniem umowy a tym niemożnością wywiązania się ze świadczonej przez Smart-Up Sp. z o.o. usługi.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Smart-Up Sp. z o.o.  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. W ramach prowadzonej działalności Smart-Up Sp. z o.o. nie dokonuje profilowania danych osobowych.
 13. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.
 14. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie (certyfikat SSL).
Smart-Up Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000549462, NIP 952-213-57-32