biuro@smartbonus.pl

infolinia +48 609 765 749    (w dni robocze pon. - pt. 09.00 - 17.00)

Masz pytania?

+48 609 765 749

biuro@smartbonus.pl

 

 

w dni robocze od 9:00 - 17:00

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku.

2. Emitentem  Bonów Smart,  jest Smart-Up Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 952-213-57-32, REGON: 361114540.

3. Bony Smart uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania rezerwacji oraz częściowej lub całkowitej płatności za Pakiety Smart świadczone u dostawców usług będących partnerami programu Smart Bonus.

4. Rezerwacji poszczególnych Pakietów Smart można dokonywać tylko i wyłącznie za pomocą systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.smartbonus.pl

5. Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji Użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Korzystanie z serwisu www.smartbonus.pl jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował pełną treść Regulaminu bez sprzeciwu.

§ 2
Kluczowe definicje

1. Smart-Up – podmiot prawny Smart-Up Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000549462, NIP 952-213-57-32; REGON 361114540.

2. Partner Smart-Up – podmiot prawny lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest oficjalnym Partnerem Programu Smart Bonus i na jego rzecz świadczy ściśle określone, zewnętrzne usługi w ramach określonych i przypisanych jej Pakietów Smart. 

3. Użytkownik – posiadacz ważnego Bonu Smart, który jest uprawniony do dokonywania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym dostępnym na stronie internetowej www.smartbonus.pl.

4. Serwis – portal rezerwacyjny dostępny na stornie internetowej www.smartbonus.pl

5. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.

6. Pakiet Smart – zestaw usług tworzących jednolity program i objęty jedną wspólną ceną sprzedaży.

7. Bon Smart  - bon promocyjny uprawniający jego Użytkownika do otrzymania określonej zniżki pieniężnej, wyrażonej w kwocie pieniężnej w złotych polskich na pierwszej części Bonu Smart, przy dokonywaniu rezerwacji oraz zakupu Pakietu Smart. 

8. Bon Smart VIP - bon promocyjny uprawniający jego Użytkownika do otrzymania bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart. 

§ 3
Rodzaje Bonów

1. Bony Smart emitowane są w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej (@Bon w formie pliku cyfrowego w formacie .pdf)

2. Każdy Bon Smart posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny opisany na Bonie Smart jako „KOD BONU”.

3. Każdy Bon Smart jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu Smart jest opisany na Bonie Smart jako „data ważności”.

4. Bony Smart emitowane są na okaziciela, a ich realizacja uzależniona jest od ważności kodu umieszczonego na każdym Bonie Smart oraz od daty jego ważności. Umieszczony na Bonie Smart kod jest jednorazowy i jego jednokrotne wykorzystanie lub upłynięcie terminu ważności Bonu Smart jest jednoznaczna z wygaśnięciem nabytego uprawnienia Użytkownika Bonu Smart do jego realizacji. Smart-Up emituje następujące rodzaje Bonów Smart:

·  Bony Smart o nominale 50 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 50 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą „Bony do 50 zł” lub oznaczone kwotą wyższą od 50 zł.

·  Bony Smart o nominale 100 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 100 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą „Bony do 100 zł” lub oznaczone kwotą wyższą od 100 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż „Bony do 100 zł”, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako „Bony do”. 

·  Bony Smart o nominale 200 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 200 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą „Bony do 200 zł” lub oznaczone kwotą wyższą od 200 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż „Bony do 200 zł”, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako „Bony do”. 

·  Bony Smart o nominale 300 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 300 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą „Bony do 300 zł” lub oznaczone kwotą wyższą od 300 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż „Bony do 300 zł”, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako „Bony do”. 

·  Bony Smart o nominale 400 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 400 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą „Bony do 400 zł”. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż „Bony do 400 zł”, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako „Bony do”. 

5. Bony Smart VIP emitowane są na okaziciela, a ich realizacja uzależniona jest od ważności kodu umieszczonego na każdym Bonie Smart VIP oraz od daty jego ważności. Umieszczony na Bonie Smart VIP kod jest jednorazowy i jego jednokrotne wykorzystanie lub upłynięcie terminu ważności Bonu Smart VIP jest jednoznaczna z wygaśnięciem nabytego uprawnienia Użytkownika Bonu Smart VIP do jego realizacji. Smart-Up emituje następujące rodzaje Bonów Smart VIP:

· Bony Smart VIP 300 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart umieszczonego w części rezerwacyjnej  Serwisu oznaczonego tylko i wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 300. Bon Smart VIP 300  nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu,  w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 

· Bony Smart VIP 600 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart umieszczonego w części rezerwacyjnej  Serwisu oznaczonego tylko i wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 600. Bon Smart VIP 600  nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu,  w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 

· Bony Smart VIP 1000 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart umieszczonego w części rezerwacyjnej  Serwisu oznaczonego tylko i wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 1000. Bon Smart VIP 1000  nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu,  w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 

· Bony Smart VIP 1500 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart umieszczonego w części rezerwacyjnej  Serwisu oznaczonego tylko i wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 1500. Bon Smart VIP 1500  nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu,  w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 

· Bony Smart VIP 2000 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej bezpłatnej usługi przy dokonywaniu rezerwacji oraz realizacji Pakietu Smart umieszczonego w części rezerwacyjnej  Serwisu oznaczonego tylko i wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 2000. Bon Smart VIP 2000  nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu,  w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 

§ 4
Zakup i realizacja Pakietów Smart

1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron.

2. Dokonanie rezerwacji oraz zakupu wybranego Pakietu Smart możliwe jest  tylko i wyłącznie poprzez Serwis. Dokonanie rezerwacji lub zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart nie jest możliwe bezpośrednio u Partnerów Smart-Up.

3. Fizyczna realizacja usługi według wybranego Pakietu Smart jest dokonywana tylko i wyłącznie poprzez oraz w obiekcie Partnera Smart-Up.

4. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru Pakietu Smart spośród oferowanych mu Pakietów Smart w ramach Serwisu zgodnie z uprawnieniami dotyczącymi poszczególnych rodzajów Bonów Smart opisanych w § 3.

5. Użytkownik oświadcza, iż ma ukończone 18 lat i może samodzielnie dokonać rezerwacji i zakupu Pakietu Smart za pośrednictwem Serwisu.

6. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem oraz sposobem rezerwacji oraz realizacji Pakietów Smart dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz zapoznał się z informacjami szczegółowymi na temat wybranego Pakietu Smart, zawartości jego usług oraz ceny końcowej oraz innymi niezbędnymi informacjami koniecznymi do dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy oraz bierze całkowicie odpowiedzialność za dokonany przez siebie wybór.

7. W celu przeprowadzenia prawidłowej rezerwacji i zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart, Użytkownik zobowiązany jest:

·  Dokonać wyboru odpowiedniego Pakiet Smart.


·  Dokonać wyboru obiektu Partnera Smart-Up, w którym zamierza zrealizować Pakiet Smart.

·  Dokonać wyboru daty (okresu), w którym usługa zgoda z wybranym Pakietem Smart  ma zostać zrealizowana.

·  Wypełnić formularz zgłoszenia rezerwacji z wymaganymi danymi osobowymi

·  W trakcie dokonywania rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych. Dokonując rezerwacji Użytkownik automatycznie poświadcza zgodność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych osobowych. ·  Wprowadzić ważny kod Bonu Smart

·  Wybrać formę płatności oraz zaakceptować jej warunki.

·  Dokonać płatności poprzez system płatności elektronicznych dostępny na stornie Serwisu.

·  Smart-Up potwierdza dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną oraz przesyła na adres email Użytkownika wszelkie niezbędne dane oraz informacje, które Użytkownik jest zobowiązany wydrukować oraz okazać w obiekcie Partnera Smart-Up w momencie dokonywania meldunku w recepcji w wybranym przez siebie obiekcie.

·  Umowa zostaje zawarta z momentem prawidłowego dokonania płatności za usługę.

8. W celu przeprowadzenia prawidłowej rezerwacji i zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart VIP, Użytkownik zobowiązany jest:

·  Dokonać wyboru odpowiedniego Pakiet Smart.


·  Dokonać wyboru obiektu Partnera Smart-Up, w którym zamierza zrealizować Pakiet Smart.

·  Dokonać wyboru daty (okresu), w którym usługa zgoda z wybranym Pakietem Smart  ma zostać zrealizowana.

·  Wypełnić formularz zgłoszenia rezerwacji z wymaganymi danymi osobowymi

·  W trakcie dokonywania rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych. Dokonując rezerwacji Użytkownik automatycznie poświadcza zgodność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych osobowych. ·  Wprowadzić ważny kod Bonu Smart

·  Zaakceptować warunki realizacji usługi dla danego Pakietu Smart.

·  Smart-Up potwierdza dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną oraz przesyła na adres email Użytkownika wszelkie niezbędne dane oraz informacje, które Użytkownik jest zobowiązany wydrukować oraz okazać w obiekcie Partnera Smart-Up w momencie dokonywania meldunku w recepcji w wybranym przez siebie obiekcie.

· Umowa zostaje zawarta z momentem prawidłowego dokonania rezerwacji za usługę.

9. Jeden ważny Bon Smart lub jeden ważny Bon Smart VIP uprawnia jego Użytkownika do zrealizowania jednego Pakietu Smart u jednego wybranego Partnera Smart-Up.

10. Użytkownik dokonując prawidłowej rezerwacji Pakietu Smart ma możliwość otrzymania dokumentu potwierdzenia sprzedaży w postaci faktury VAT, na pełną kwotę zakupionych usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas dokonywania procesu rezerwacji.

11. Płatności w Serwisie można dokonać kartą kredytową lub przelewem bankowym  za pośrednictwem serwisu płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego First Data Polcard.

12. W trakcie realizacji usługi obejmującej wybrany Pakiet Smart, Partner Smart-Up ma prawo domagać się od Użytkownika Bonu Smart lub Bonu Smart VIP  wpłaty zaliczki lub podania numeru karty kredytowej w celu zabezpieczenia realizacji ewentualnych dodatkowych usług nie objętych Pakietem Smart.

13. Użytkownikowi Bonu Smart lub Bonu Smart VIP nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, nie wykorzystania pełnej oferty usług objętych wybranym Pakietem Smart.

14. W przypadku zamówienia i/lub zakupu przez Użytkownika dodatkowych usług, nie objętych wybranym Pakietem Smart, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Obiekcie Partnera Smart-Up.

15. Bony Smart oraz Bony Smart VIP nie podlegają wymianie na gotówkę.

16. Smart-Up nie odpowiada za zniszczenie, zagubienie lub utratę bonu przez Użytkownika, a Użytkownik zwalnia Smart-Up z odpowiedzialności za realizację bonów w takiej sytuacji.

§ 5
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika możliwe jest każdorazowo przed ostatecznym dokonaniem płatności za Pakiet Smart.

2. Zmiana lub modyfikacja rezerwacji przez Użytkownika po dokonania rezerwacji i płatności za Pakiet Smart jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdy w opisie oferty Pakietu Smart jest zawarta taka informacja oraz na warunkach w niej opisanych. Wszelkie koszty związane z dokonaniem modyfikacji rezerwacji ponosi w całości Użytkownik.

3. Użytkownik może, bez informowania o tym fakcie Smart-Up, przenieść dokonaną rezerwację na inną osobę wraz z wszystkimi przysługującymi mu prawami z tytułu dokonanej rezerwacji wybranego Pakietu Smart, o ile osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa, jest skuteczne wobec Smart-Up, jeżeli Użytkownik zawiadomi o tym  fakcie Partnera Smart-Up i uzyska od Partnera Smart-UP stosowne potwierdzenie zmiany danych osobowych Użytkownika uprawnionego do zrealizowania pobytu w ramach Pakietu Smart przed rozpoczęciem pobytu określonym w rezerwacji. Wszelkie ewentualne koszty związane ze zmianą danych osobowych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi stawkami u Partnera Smart-Up, ponosi Użytkownik.

4. Jeżeli rezerwacja z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mogła dojść do skutku, Smart-Up  powiadomi bezzwłocznie o tym fakcie Użytkownika.

5. W przypadku konieczności zmiany istotnych warunków umowy z Użytkownikiem, przed rozpoczęciem pobytu w ramach Pakietu Smart, Smart-Up powiadomi niezwłocznie o tym fakcie  Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do zwrotu wszelki wniesionych opłat za wybrany i opłacony przez Użytkownika Pakiet Smart.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnej i niezawinionej od Smart-Up, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie usługi.

7. W przypadku wystąpienia „overbookingu” lub upadłości Partnera Smart-Up, Smart-Up zapewni Użytkownikowi zbliżony Pakiet Smart, w zbliżonym terminie realizacji oraz w zbliżonym standardzie obiektu Partnera Smart-Up.

8. W przypadku odrzucenia propozycji alternatywnej opisanej § 4 w pkt. 7,  Smart-Up anuluje dokonaną wcześniej przez Użytkownika rezerwację i zwróci Użytkownikowi wszelkie wniesione przez Użytkownika na rzecz Smart-Up opłaty za Pakiet Smart.

9. Smart-Up zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i odstąpienia o umowy w sytuacji, gdy Użytkownik nie dostarczy przy dokonywaniu rezerwacji w Serwisie, wszystkich niezbędnych i wymaganych danych osobowych Użytkownika i/lub innych osób, których dotyczy rezerwacja.

§ 6
Dane osobowe Użytkowników

1. Użytkownik dokonując rezerwacji i/lub zakupu Pakietów Smart oświadcza, iż wyraża zgodę na zapisywanie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu rezerwacji i/lub zakupu Pakietu Smart przez Smart-Up oraz przez Partnerów Smart-Up w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe Użytkowników, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są zbierane i zapamiętywane w formie elektronicznej przez Smart-Up podczas procesu rezerwacji i zakupu Pakietów Smart.

3. Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane w procesie rezerwacji i realizacji zamówienia i są przekazywane Partnerom Smart-Up w celu prawidłowej realizacji pobytu w obiektach Partnerów Smart-Up.

5. Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy danych Smart-Up.

6. Na pisemny wniosek Użytkownika, każdorazowo Smart-Up udzieli niezwłocznej informacji, czy dysponuje danymi osobowymi Użytkownika, i jeżeli tak, to ujawni pełen ich zakres.

7. Serwis tymczasowo może gromadzić informacje na temat zachowania Użytkowników na stronie Serwisu w postaci plików „cookies”. Działanie to może jednak odbyć się tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na takie działanie poprzez zaakceptowanie odpowiedniej informacji o plikach „cookies” na stronie Serwisu.

§ 7
Reklamacje oraz zakres odpowiedzialności Smart-Up

1. Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Użytkowników są Partnerzy Smart-Up realizujący Pakiety Smart. Smart-Up nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług w obiektach Partnerów Smart-Up, ani za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku korzystania z usług w ramach Pakietów Smart.

2. Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Partnera Smart-Up świadczącego usługi w ramach zarezerwowanego i/lub zakupionego Pakietu Smart zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie Partnera Smart-Up oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w § 5 pkt 2, Użytkownik może złożyć Smart-Up reklamację zawierającą wskazanie uchybienia oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia usługi

4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji upoważniony jest Partner Smart Up, Smart-Up niezwłocznie przekaże reklamację Użytkownika właściwemu podmiotowi.

5. Smart-Up lub Partner Smart-Up rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu w ramach Pakietu Smart.

6. Jeżeli Smart-Up lub Partner Smart-Up nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.7. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, Bonów Smart lub Pakietów Smart należy kierować bezpośrednio do Smart-Up pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Smart-Up.

8. W przypadku utraty, zniszczenia lub po upłynięcia terminu ważności Bonu Smart, Użytkownikowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu Smart na nowy.

§ 8
Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania się do niniejszego Regulaminu.

2. Przed skorzystaniem z usług w ramach Pakietu Smart w wybranym obiekcie Partnera Smart-Up, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z usług w ramach Pakietu Smart.

3. Użytkownik  zobowiązany jest poinformować pracowników Partnera Smart-Up o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazania do skorzystania z usług w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu Smart.

4. Użytkownik zobowiązany jest podczas realizacji pobytu w ramach Pakietu Smart przestrzegać wewnętrznych regulaminów obowiązujących w obiektach Partnerów Smart-Up oraz dostosować swoje zachowanie podczas pobytu w obiekcie Partnera Smart-Up do ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach Serwisu.

2. Smart-Up zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

3. Informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Serwisu na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem stosownych zmian.

 

 

Smart-Up Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000549462, NIP 952-213-57-32